ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Tel +90 (312) 305 20 04
Belgeç (faks) +90 (312) 305 26 21
E-posta  adlitip@hacettepe.edu.tr
URL www.adlitip.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Adli Tıp Ana Bilim Dalı 8 Şubat 1982 tarihinde YÖK kararıyla kurulmuş olup, Haziran 2004'te aktif olarak çalışmaya başlamıştır. 16 Haziran 2004 tarihinde Uz. Dr. Ali Rıza Tümer, 18.04. 2005 tarihinde Uz. Dr. Aysun Balseven Odabaşı öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Tıp Fakültesinde I sınıfta Tıp Hukuku, III sınıfta Teorik Adli Tıp ve VI sınıfta Pratik Adli Tıp dersleri verilmektedir. Diş Hekimliği Fakültesine V sınıfta ½ dönem “Adli Diş Hekimliği” dersi verilir iken 2006-2007 eğitim döneminden itibaren Hemşirelik Yüksekokulu ile beraber ½ dönem devam eden “Adli Hemşirelik Kursu” yapılmaktadır. Bilkent Hukuk Fakültesinin Adli Tıp dersleri, ana bilim dalı tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ:

Araştırma görevlileri tıpta uzmanlık sınavı ile alınmaktadır. İki dönem için bir kadro açılmaktadır. Adli tıp uzmanlık eğitimi, uzman olarak çalışacak olan profesyonellerin sahada ihtiyaç duyacağı deneyim ve eğitimi alması yanında adli tıp alanında bilimsel çalışma yapacağı bir ortamın sağlanması temeline dayanmaktadır. Ana Bilim Dalımızda haftanın her gününde ders programlarına bağlı olarak araştırma görevlilerinin eğitimi sürdürülmektedir. Haftada bir kez makale-seminer saatlerinde araştırma görevlileri tarafından hazırlanan konular sunulmaktadır. 4 sene olan eğitim süreci içerisinde Hacettepe Üniversitesi içerisinde mevcut olan adli vakaların değerlendirilmesi yanında Adli Tıp Kurumu ile yapılan sözleşme gereğince postmortem muayene eğitimi alınmaktadır.

4 senelik eğitim sonucunda canlı ve ölü adli vaka muayenesi, yaraların değerlendirilmesi, asfiksi, suda boğulma, elektrik vb. özellik taşıyan ölüm şekillerinde otopsi özellikleri, adli genetik, adli biyolojik incelemeler, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı, hasta hakları ve ilgili yasal mekanizmalar, adli psikiyatrik olguya yaklaşım, cinsel suçlarda algoritm, adli histoloji preparatlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında deneyim sahibi olmaları planlanmıştır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI:

Adli Tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Tıp Bilimindeki genel prensip ve gelişmeleri adli olayların çözümü için kullanır. Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte ana çalışma konuları olarak;

 • Alkol ve toksikoloji
 • Çocuk istismarı
 • Kimliklendirme
 • Ölüm ve ölümden sonraki değişikliklerin incelenmesi
 • Ölü muayenesi ve otopsi
 • Travmaya uğramış kişilerin değerlendirilmesi
 • Maluliyet olgularının değerlendirilmesi
 • Cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularının değerlendirilmesi
 • Yaş tayinleri
 • Farik mümeyyizlik değerlendirmeleri
 • Hekim hataları sayılabilir.