TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU

DEKAN

 • Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK

DEKAN YARDIMCILARI

 • Prof.Dr. Gülen Eda UTİNE

 • Doç.Dr. Hakan UZUN

I) MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM BAŞKOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. K. Şafak GÜÇER, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

HAZIRLIK KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Erdem KARABULUT, Biyoistatistik Anabilim Dalı

DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Serap DÖKMECİ, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Dolunay KIVANÇ, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Sevilay KARAHAN, Biyoistatistik Anabilim Dalı

DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Ayşen ERDEM, Fizoloji Anabilim Dalı

DÖNEM II KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. İlkan TATAR, Anatomi Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Gülnihal Kulaksız ERKMEN, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Burcu Balam YAVUZ, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DÖNEM III KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Ramazan AKÇAN, Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Doç.Dr. Güray SOYDAN, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Selçuk DAĞDELEN, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DÖNEM IV KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Yelda BİLGİNER, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Doç.Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER, Nöroloji Anabilim Dalı

DÖNEM V KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Berna OĞUZ, Radyoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Gökhan DEMİRKIRAN, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

DÖNEM VI KOORDİNATÖRÜ

 • Doç. Dr. Yavuz AYHAN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

DÖNEM VI KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Tuna ÇAK ESEN, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Orhan DERMAN

SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Asuman ÖZKARA, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Ali KONAN, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

MULTİDİSİPLİN LAB. KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Yasemin AKSOY, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

MULTİDİSİPLİN LAB. KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Kemal KÖSEMEHMETOĞLU, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 
 
II) MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM BAŞKOORDİNATÖRÜ

 • Doç.Dr. Bilge PEHLİVANOĞLU , Fizyolojiı Anabilim Dalı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ

 • Doç. Dr. Ömür ÇAĞLAR, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Münir Demir BAJİN, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRUL, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkay IŞIKAY, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM DAHİLİ BİLİMLER KOORDİNATÖRÜ

 • Doç. Dr. Özlem Erden AKİ, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM DAHİLİ BİLİMLER KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Pelin Özlem ŞİMŞEK, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Can Ebru KURT, Nöroloji Anabilim Dalı

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ayhan BAŞER

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TEMEL TIP BİLİMLERİ KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Ebru BODUR, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TEMEL TIP BİLİMLERİ KOORDİNATÖR YRD.

 • Doç. Dr. Zihni Ekim TAŞKIRAN, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 • Doç.Dr. ceren GÜNENÇ BEŞER, Anatomi Anabilim Dalı

 •  

 
III) KURUM DIŞI İLİŞKİLER, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KURUM DIŞI İLİŞKİLER, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ BAŞKOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Mustafa ARICI, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ULUSAL İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Sibel Ersoy EVANS, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

ULUSAL İLİŞKİLER KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Pervin HÜRMÜZ, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA, Radyoloji Anabilim Dalı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Gülen Eda UTİNE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
 
IV) TIP BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TIP BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Alev ÖZÖN, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

TIP BİLİM DOKTORU (MD-PhD) BÜTÜNLEŞİK PROGRAM KOORDİNATÖR YRD.

 • Prof. Dr. Aygün ERTUĞRUL, Psikiyatri Anabilim Dalı

 • Dr. Öğretim Üyesi Şefik Evren ERDENER,

 

V) SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ  BAŞKOORDİNATÖRÜ

 • Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK, Anatomi Anabilim Dalı

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Sibel KADAYIFÇILAR, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Melike Mut AŞKUN, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Ersoy KONAŞ, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DAHİLİ BİLİMLER KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Gülay Sain GÜVEN, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Özlem TEKŞAM, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. İrsel Tezer FİLİK, Nöroloji Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Mert ERTUNÇ, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ TEMEL TIP BİLİMLERİ KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Petek KORKUSUZ, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 • Doç. Dr. Aslı PINAR, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 
 

ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANI

 • Prof. Dr. Orhan ODABAŞI, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

 
 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Uğur KAYA