HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEZ YAZIM KILAVUZU
TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
GENEL BİÇİM
SAYFA DÜZENİ
YAZIM PLANI
METİN
EK 1: TEZ PLANI VE BAŞLIK NUMARALAMA SİSTEMİ
EK 2: İÇ KAPAK SAYFASI ÖRNEĞİ
EK 3: TEŞEKKÜR SAYFASI ÖRNEĞİ
EK 4: ÖZET SAYFASI ÖRNEĞİ
EK 5: İNGİLİZCE ÖZET SAYFASI ÖRNEĞİ
EK 6: İÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖRNEĞİ
EK 7: SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ÖRNEĞİ
EK 8: ŞEKİLLER DİZİNİ ÖRNEĞİ
EK 9: TABLOLAR DİZİNİ ÖRNEĞİ
EK 10: KAYNAKLAR DİZİNİ ÖRNEĞİ
 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Uğur KAYA