BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLARI
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU
Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Deniz DEMİRYÜREK
Biyofizik Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuhan PURALI
Biyoistatistik Anabilim Dalı Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU
Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşen ERDEM
Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Asuman ÖZKARA
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Serap DÖKMECİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Melih ELÇİN
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN
   
   
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Sevim Erdem ÖZDAMAR
Acil Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Nalan Metin AKSU
Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Rıza TÜMER
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. ELİF N. ÖZMERT
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof. Dr. Gonca ELÇİN
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşen AKINCI
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. K. Hakan ALTINTAŞ
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Arzu Topeli İSKİT
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Necla ÖZER
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Akif TOPÇUOĞLU
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömer UĞUR
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gökhan ÖZYİĞİT
Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Deniz AKATA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Berna ULUĞ
Spor Hekimliği Anabilim Dalı Prof. Dr. Feza KORKUSUZ
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Alper Bektaş İSKİT
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
   
   
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Bora ELDEM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Meral KANBAK
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa BERKER
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Saniye EKİNCİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Kaya YORGANCI
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Rıza DOĞAN
Göz HastalıklarıAnabilim Dalı Prof. Dr. M. Bora ELDEM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. G. Serdar GÜNALP
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Metin ÖNERCİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Figen ÖZGÜR
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Alp USUBÜTÜN
Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali ERGEN

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI