ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

GİDEN ÖĞRENCİ VE PERSONEL İÇİN ALGORİTMA

ERASMUS+ Öğrenim, Staj, Ders Verme veya Personel Eğitimi Hareketliliği programlarına başvurmak isteyenler http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ adresinden uygun başlık altındaki başvuru koşullarını karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ederler. Başvuru koşulları genellikle öğrenciler için uygun not ortalaması ve yeterli dil bilgisi ile başvuru planlanan merkezlerle ilgili İkili Anlaşma kontenjanlarının uygunluğunu kapsar.

Başvuru koşullarını karşılayanlar http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ adresinde uygun başlık altında belirtilen Başvuru için Gerekli Belgeleri hazırlayarak HÜ Avrupa Birliği Ofisine başvuru yaparlar.

Başvuruların değerlendirmesi herbir başlık için ilgili sayfada listelenen Değerlendirme Kriterlerine göre yapılır. Gitmeden önce ve döndükten sonra AB Ofisine teslim edilecek belgeler de bu ilgili sayfalarda gösterilmiştir.

ALGORITHM FOR INCOMING STUDENTS
Please contact the Dean’s Office at tipmaster@hacettepe.edu.tr for applying as a visiting student to one of the departments.
The Dean’s Office will then contact the relevant department to ask for the acceptance.
Once you are accepted as a visiting student, please visit https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/en/ for information on online application process.

GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN ALGORİTMA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine ERASMUS+ Programı üzerinden veya bireysel başvuru yoluyla gelerek akademik birimlerimizde staj yapmak isteyen öğrenciler, ilgili akademik birimdeki öğretim üyelerine e-posta yoluyla ulaşırlarsa ve kabul edilme olasılığı söz konusu olursa, bu başvuru için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile iletişim kurulması önerilmelidir.
Bundan sonra veya başvurunun doğrudan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yapıldığı durumlarda Dekanlık, gerekli resmi sürecin işletilmesi için ilgili birimin Akademik Kurul kararını ister.
Akademik Kurulda staj için uygun görülen öğrenciler bundan sonra gerekli başvuru belgelerini hazırlar ve başvurularını gerçekleştirirler. Bunun için https://appabofisi.hacettepe.edu.tr/en/incoming-students adresinde yer alan basamakları izlerler. 

 

A) MEZUNİYET ÖNCESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI