İLETİŞİM BİLGİLERİ

HÜTF Kurum Dışı İlişkiler, Öğrenci ve
Öğretim Üyesi Değişim Koordinatörlüğü
06100 Sıhhiye - Ankara
Telefon: 0 312 305 10 80/ 124 - 130
Belgeç (faks): 0 312 310 05 80
E-posta: tipmaster@hacettepe.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI