PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 310 17 98/ 305 17 62
Belgeç (faks) +90 (312) 309 04 45
E-posta prc@hacettepe.edu.tr
URL www.prc.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1965 yılında kurulmuş olup ülkemizde eğitim veren ilk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğidir. Kuruluşundan bu yana uzmanlık eğitimlerini Ana bilim dalımızda tamamlayanların sayısı 78’dir. 78 mezunumuzdan 27’si çeşitli üniversitelerde akademik kariyerde olup 15 mezunumuz Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışmaktadır.  29 uzmanımız özel sektörde çalışmakta olup 5 mezunumuz ise hâlen yurt dışındadır. Bir uzmanımız vefat etmiştir. Bir uzmanımız ise tamamen emekli durumdadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
 

YER VE KAPASİTE

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalının Hacettepe Erişkin Hastanesi Bölüm 41’de 28 yatağı ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Bölüm 31’de 6 yatağı mevcuttur. Yılda 16981 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte olup, 1991 kişi yatarak tedavi görmektedir. Yıllık hasta kalış gün sayısı 15463, yatak kullanım kapasitesi % 92.1’dir. Genel anestezi altında yapılan yıllık ameliyat sayısı 17201, lokal anestezi altında yapılan yıllık ameliyat sayısı 4087’dir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri genellikle her sonbahar döneminde 2 kişi olmak üzere TUS ile seçilmektedir. Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır. Uzmanlık eğitiminde geçen 60 ayın 12 ayı çeşitli rotasyonlarda 48 ayı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’de gerçekleşmektedir. Rotasyonların dağılımı şu şekildedir: Genel Cerrahi: 6 ay (1 ay acil, 2 ay yanık), Anestezi: 1 ay, Nöroşirurji: 1 ay, Çocuk Cerrahisi: 1 ay, Anatomi: 1 ay, K.B.B.: 1 ay, Ortopedi: 1 ay. Nöbetler, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’de iki günde bir ile üç günde bir arasında, rotasyonlarda ise iki günde bir ile dört günde bir arasında değişmektedir. Anatomi rotasyonunda nöbet yoktur. Cerrahi araştırmaya asistanlık süresince gönüllü olarak zaman ayrılmaktadır.
Nöbetler sık ve iş yükü fazla olmakla birlikte araştırma görevlileri yoğun eğitim almakta ve deneyim kazanmaktadırlar. Acil olgular arasında en önemli yeri kaplayan ekstremite amputasyonları ve maksillofasiyal kırıkların Ankara ve çevresinden gelen büyük çoğunluğuna Ana Bilim Dalımızda müdahale edilmektedir. Karşılaşılan olguların sayısı ve çeşitliliği bilimsel yayınlar için önemli bir kaynak oluşturmakta, araştırma görevlileri mezuniyetlerinden önce yeterli sayıda yayın yapabilmektedirler.

 

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde, Ankara içi veya dışından konuk konuşmacıların yer aldığı gelen haftada 1 saat konferanslar; asistan eğitimi programı çerçevesinde; haftada 1 saat araştırma görevlilerinin hazırladığı seminerler, 30 dakikalık haftalık olguların tartışıldığı morbidite-mortalite toplantıları, 2 saat tüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerin katıldığı hasta başı eğitimi, 15 günde bir, 1 saat makale tartışması, 15 günde veya ayda bir tez tartışması, ayda bir hastane dışı bir ortamda gerçekleşen tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin eşleri ile katıldıkları ve toplantı bitiminde birlikte yemek yedikleri ayın olgusu toplantıları yer almaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye'de ilk ve tek uzmanlık sonrası eğitim veren “İleri Plastik Cerrahi Bilimleri” doktora programını başlatmış olup, başvuruda bulunan ve sınavda başarılı olan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarına Kraniyomaksillofasiyel Cerrahi ile El ve Mikrocerrahi konularında doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Üniversite düzeyinde endoskopi ve lazer uygulamalarının Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide ilk kullanımları anabilim dalımızda gerçekleşmiştir.

Dudak-Damak yarığı konusunda 10000’i aşkın olgu ile Türkiye’nin en büyük serisi, 500’ü aşkın olgu ile Kraniyofasiyel Cerrahinin yapılabildiği sayılı merkezlerden biri olması, 1500’ün üzerinde ortognatik cerrahi serisi, 2000’in üzerinde replantasyon ve mikrocerrahi olgusu ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitiminin içerdiği spektrumun tamamını bünyesinde barındıran ülkemizdeki ender akademik eğitim kurumlarından biridir.

 

ANA BİLİM DALININ ALT BİRİMLERİ
 • El ve mikrocerrahi ünitesi.
 • Kraniyo-maksillofasiyel cerrahi ünitesi.
ANA BİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
 • Dudak-Damak Yarıkları
 • Konjenital Anormaliler
 • Kraniyofasiyal Cerrahi
 • Ortognatik Cerrahi
 • Mikrocerrahi
 • El Cerrahisi
 • Replantasyonlar
 • Maksillofasiyal Travma Cerrahisi
 • Estetik Cerrahi
 • Baş-Boyun Tümörleri
 • Lazer Uygulamaları
 • Genital Bölge Cerrahisi
 • Endoskopik Cerrahi

 

 

 

 

  
Hacettepe Üniversitesi
 
  Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI