HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 23 02
Belgeç (faks) +90 (312) 305 23 02
E-posta tfichast@hacettepe.edu.tr
URL www.dahiliye.hacettepe.edu.tr

 

TARİHÇE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1964 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün için Hematoloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Genel Dahiliye, Yoğun Bakım, ve Geriatri, İş ve Meslek Hastalıkları bilim dallarında eğitim ve sağlık hizmetlerine devam edilmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ YANDAL

YER VE KAPASİTE

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ünitelerine bağlı polikliniklerde günde 300-350 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Büyük Acil polikliniği ve Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde mevcut diğer birimlerinden danışılan hastaların konsültasyonu aralıksız sürdürülmekte günde 50-100 hasta değerlendirilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı altı serviste 144; Devamlı Bakım Ünitesinde 8; Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesinde 13; toplam 165 yatak kapasitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Hacettepe Onkoloji Hastanesinde bulunan Gündüz Tedavi Ünitesinde günlük 60-70 hastaya tedavi verilmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma görevlileri nisan-eylül aylarında yapılan TUS sınavları ile alınmakta; her dönemde ortalama altı araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır.Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminde birinci yıl araştırma görevlileri servislerde ve Devamlı Bakım Ünitesinde (3-4 ay) çalışmakta üç günde bir servis nöbeti tutmaktadırlar. Birinci yıl araştırma görevlileri ilk yıl içerisinde İç Hastalıklarına yönelik bir eğitim programına katılmakta ve Devamlı Bakım Ünitesinde çalıştıkları dönem içerisinde Anesteziyoloji Ana Bilim Dalında da eğitim almaktadırlar. İkinci yıl araştırma görevlileri İç Hastalıkları ünitelerine bağlı polikliniklerde çalışmalarını sürdürür; dört günde bir servis nöbeti tutarlar. İkinci yıl içerisinde ikisi Koroner Bakım Ünitesinde olmak üzere 3-4 aylık Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, 1-2 aylık Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1 aylık Nöroloji Ana Bilim Dalı rotasyonları tamamlanır. Üçüncü yıl araştırma görevlileri 3 ay Enfeksiyon Hastalıkları servisinde,1-2ay Büyük Acil Polikliniğinde, 1-2 ay Devamlı Bakım Ünitesinde olmak üzere kıdemli asistan olarak servislerde çalışmakta beş günde bir nöbet tutmaktadır. Dördüncü yıl araştırma görevlileri 2-3 ay Genel Dahiliye Polikliniğinde olmak üzere İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı polikliniklerde çalışmaktadırlar. Ayrıca 2 aylık dönemde Genel Dahiliye konsültan doktoru olarak görev yapmakta, 5-6 günde bir Büyük Acil Polikliniğinde nöbet tutmaktadırlar. İç Hastalıkları eğitiminin diğer rotasyonları da son yıl içerisinde tamamlanmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

İç hastalıkları Ana bilim Dalında haftada üç gün 13:00-14:00 saatleri arasında değişimli olarak araştırma görevlilerine yönelik ders, vaka toplantıları ve mortalite toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca servislerde çalışıldığı süre içerisinde konsültan öğretim görevlisi ile her ünite bünyesinde öğretim görevlileri ve uzmanlar ile haftalık ve aylık makale ve seminer toplantıları olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI