TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 10 98
Belgeç (faks) +90 (312) 310 05 80
E-posta deontoloji@hacettepe.edu.tr
URL www.deontoloji.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı 6 Temmuz 1998 tarihinde Doç. Dr. Erdem Aydın tarafından kurulmuştur. Deontoloji ve Tıp Tarihi dersleri 10'ar saat olarak Dönem I, II, III'de verilmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
 

YER VE KAPASİTE

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M kapısı girişi zemin katta bulunmaktadır. Çalışmalar anabilim dalı başkanı odası, öğretim görevlisi ofisleri, sekreterya için bir hol ve mutfaktan oluşan bir mekânda sürdürülmektedir.

TIP ETİĞİ VE TARİHİ DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM SÜRECİ

2003 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Tıp Etiği ve Tarihi Doktora programı yürütülmektedir. Doktora programına kayıt olabilmek için tıp ve sağlık bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi mezunu olmak, ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 60, ALES’ten en az 60 almak gereklidir. Ayrıntılı bilgi ve kontenjan ilanları için Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet sayfasını tıklayınız. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr

Deontoloji (bugün daha çok kullanılan ifadeyle Tıp Etiği) ve Tıp Tarihi alanı tıbbın öteki tıp disiplinlerine göre kendine özgü konu alanları ve kapsamı bulunan disiplinlerarası çalışmayı gerektiren bir alandır.

Tıp etiği alanında tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bilimsel ve teknik gelişmelerin insani değerler üzerindeki yansımaları eğitim sürecinde işlenmektedir. Klinikte hekim-hasta ilişkisinde ortaya çıkan etik sorunlara nasıl yaklaşılması ve çözüm önerilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği eğitimin programının esaslarındandır. Doktora öğrencileri eğitimleri sırasında tıp etiği alanında dünyadaki gelişmeler ve bu gelişmelerin yansımaları hakkında da eğitilirler.

İlave olarak bu alanda uzmanlaşmak, hekime dünyayı ve insanları tanıma, insan ilişkilerini anlama, mesleğin nitelik ve biçimine dair bilgilenme, tıbbın tarihsel-güncel kavram ve değerleri hakkında fikir sahibi olma gibi kazanımlar getirmektedir.

Tıp tarihinde ise insanlık tarihinin gelişimine bağlı olarak tıp ve sağlık alandaki gelişmeler konu edilir. Tarih boyunca, tıptaki uygulamalar, yaklaşımlar, buluşlar, hekim ve sağlık kurumları, tıbbi gereçlerle ilgili olarak araştırma görevlisinin eğitimi sağlanır.

Eğitim sürecinde aktif öğretim yöntemleri kullanılarak etik yargılama, becerilerin geliştirilmesi, örnek olay incelemeleri yapılmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Deontoloji ve Tıp Tarihi Ana bilim Dalı çalışma konuları arasında klinik etik, araştırma etiği, etik kurullar etik eğitimi ve biyoetik konularında yoğunlaşmaktadır. Tıp Tarihi alanında ise analitik bir tarih anlayışıyla akademik ve eğitimsel etkinlikler sürdürülmektedir.

  • Tıbbi Deontoloji,
  • Tıbbi Etik (hekim-hasta ilişkisindeki etik öğeler, klinik etik, araştırma etiği, hasta hakları, etik kurullar vb.)
  • Biyoetik (genetik araştırmalar, organ aktarımları, üreme teknolojisine ilişkin etik konular, ötanazi, kopyalama hayvanlar üzerindeki tıbbi araştırmalar, sınırlı kaynakların dağılımı, vb.),
  • Tıp Tarihi (Dünya Tıp tarihi, İslam Tıp Tarihi, Türk Tıp tarihi) ve Bilim Tarihi.

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI