ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 12 50
Belgeç (faks) +90 (312) 310 96 00
E-posta anestezi@hacettepe.edu.tr
URL www.anestezi.hacettepe.edu.tr

TARİHÇE

Ana Bilim Dalımız Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde 1958 yılında Dr. Emel Çobanoğlu tarafından kuruldu. Hacettepe Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Demir olmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Mualla Karamehmetoğlu ve Prof. Dr. Kemal Erdem Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE UZMANLARIMIZ
 

YER VE KAPASİTE

Ana Bilim Dalımız, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ameliyathanesinde 20, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında 2 olmak üzere toplam 22 ameliyat odası ile erişkin hastanesi D katında anestezi ve ağrı polikliniğinde Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerine hizmet vermektedir. Ameliyat odaları 24 saat çalıştırılmakta ve günde ortalama 100 ameliyat yapılmaktadır. Bunun yaklaşık %30-35’i günübirlik cerrahi merkezinden alınan hastalardır. Ayrıca yoğun bakımlarda yatan hastalara sedasyon, invaziv girişimler ve ameliyathane dışı anestezi uygulamalarımız sürdürülmektedir. Bu uygulamalar; mekanik ventilasyon tedavisi, radyolojide çocuk ve erişkin bilgisayarlı tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiografi, embolizasyon, psikiyatride elektro konvülsif tedavi, ürolojide ekstrakorporeal şok dalgası ile litotripsi, koroner yoğun bakımda kardiyoversiyon ve çocuk göğüs hastalıklarında fiberoptik bronkoskopi olarak özetlenebilir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ

İhtiyaca göre belirlenen sayıda araştırma görevlileri Nisan ve Eylül dönemlerinde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölümümüze kabul edilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi süresi boyunca Farmakoloji, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında rotasyon yapılmaktadır. Bölümümüzde nöbet sayısı ve sıklığı mevcut araştırma görevlisi sayısına göre belirlenmektedir. Araştırma görevlisi eğitim programında her eğitim yılında araştırma görevlileri tarafından en az bir seminer ve makale sunulmaktadır. Bu eğitim programı kapsamında ayrıca her cerrahi bölüme ait anestezik yaklaşım, santral ve periferik sinir blokları ve tüm invaziv girişimler (arteriel line takılması, subklavian, femoral, internal juguler vene katater konulması, Swan-Ganz katateri konulması, brakial kateterizasyon vs.) bir öğretim üyesi rehberliğinde yaptırılmaktadır. Tüm cerrahi bölümlerin genel ve rejyonel anestezi uygulamaları yanında özellikli anestezi (kardiyovasküler cerrahi anestezisi, pediatrik anestezi, nöroanestezi, ameliyathane dışı sedasyon ve anestezi, ağrısız doğum gibi) uygulamalarına yönelik eğitim de verilmektedir. Bölümümüzün diğer bölümlere göre en belirgin özelliği uzmanlık eğitiminin büyük bir kısmının ameliyathane ortamında çalışmayı gerektirmesidir.

Ana bilim dalımız eğitim programı içinde çarşamba günleri 07.30-08.00 arası makale, öğleden sonra 13.30-17.30 saatlerinde seminer, vaka sunumu, morbitite ve mortalite toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımı sağlanarak, klinik ve deneysel çalışmalarının sonuçlarını sunmaları desteklenmektedir. Ayrıca multidisipliner araştırmalarda da bölümümüz her türlü desteği sağlamaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI

Ana bilim dalımız birçok konuda ilklere imza atmış olup ilk ağrı tedavisi, inhalasyon tedavisi ve epidural anestezi Prof. Dr. Özdemir Demir tarafından gerçekleştirilmiştir.

Anestezi polikliniği ve ağrı ünitesi olmak üzere ana bilim dalımıza ait iki alt birim vardır. Bu birimlerdeki çalışma programı, rotasyon şeklinde, kıdemli ve kıdemsiz birer araştırma görevlisi tarafından, bir öğretim üyesi sorumluluğunda yürütülmektedir. Hastaların preoperatif değerlendirilmesi, yatan hastaların anestezi konsültasyonları, ağrı tanı ve tedavisi, hasta kontrollü analjezi takibi, sempatik sinir blokları, paravertebral blok, çöliak blok, port takılması vs. bu birimler tarafından yapılmaktadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı olarak ameliyathanelerimizde genel anestezi, rejyonel anestezi ve ağrı tedavisi üzerine uygulamalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerin invaziv girişimsel işlemleri ve bunlar için anestezi uygulamaları sürdürülmektedir. Bölümümüze bağlı dört yataklı Reanimasyon Ünitesinin inşaatı devam etmektedir ve 2000 yılı içinde hizmete girecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI