AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Geri Dön

Tel +90 (312) 305 15 27 /123,143
Belgeç (faks)  
E-posta  
URL  

TANIM VE TARİHÇE
Aile Hekimi, disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Aile hekimi, hastalara biyopsikososyal yaklaşım tarzını benimser. Aile hekimi sunduğu bakımı, hastalarının otonomisine saygı göstererek kendi aile, toplum ve kültürleri bağlamında verir. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür.
Aile hekimi, koruyucu hekimlik yaklaşımıyla, hastaların sağlık bilincini artırmak için de çalışır.  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 2014 yılında kurulmuştur.

ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
 

YER VE KAPASİTE
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sıhhiye Kampüsü’nde Öğrenci Sağlığı Merkezi’nde bir poliklinikte ve Beytepe Gün Hastanesi’nde bir poliklinikte hizmet sunmaktadır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Aile hekimliğinde araştırma görevlisi eğitim süreci üç yıl sürmektedir. Ülkemizin sağlık politikaları doğrultusunda her yıl Nisan ve Eylül TUS dönemlerinde araştırma görevlisi kadroları ilan edilmektedir.  Eylül 2014 TUS sonuçlarına göre başlayacak olan ilk araştırma görevlileri ile birlikte seminer, vaka toplantısı ve poliklinik vaka sunumlarını da içeren, birinci basamak yönelimli araştırma görevlisi eğitimine başlanacak, hem klinik, hem de akademik anlamda yetişmeleri sağlanacaktır.

ANABİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
Aile Hekimliği Disiplininin ve Anabilim Dallarının kurulmasıyla birlikte birinci basamak hastalara kapsamlı ve bütüncül yaklaşım konusunda bilimsel çalışmalar ve eğitim yapılmaya başlanmıştır. Bilimsel hedeflerimiz, hem öğrencilerimizin, hem de araştırma görevlilerimizin birinci basamak hastalarına kanıta dayalı en uygun tanı ve tedavi yöntemlerini kullanmalarını sağlamak, koruyucu hekimlik bilincini ve becerilerini, birinci basamak hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde bilimsel çalışmalar yapabilme becerileri kazandırmaktır.

 

 

 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Sıhhiye, 06100 Ankara
Telefon: +90 (312) 305 10 80 - Faks: +90 (312) 310 05 80
tipmaster@hacettepe.edu.tr
Webmaster Engin HELVACI